EMDR is de afgelopen jaren, zowel in het buitenland, de US waar EMDR ontwikkeld is, als in Nederland, uitgebreid getest en onderzocht. Die onderzoeken toonden hele positieve resultaten. Niet alleen bij volwassenen maar ook bij kinderen. Door de redelijke eenvoud van het protocol, kan het bij kinderen ook makkelijk toegepast worden. En de resultaten waren niet alleen positief, maar ook blijvend!

Nu.nl - 29 juni 2017

"“EMDR en schrijftherapie waren even effectief in het verminderen van posttraumatische stressreacties, angst- en depressieve klachten en gedragsproblemen”, zegt De Roos. “Bovendien bleek dat de benodigde behandeltijd kort is en daardoor veel minder kostbaar.”
De onderzoekers hielden met een stopwatch de duur van de traumabehandelingen bij. Daaruit kwam naar voren dat bij EMDR het effect sneller werd bereikt (gemiddeld in 2 uur en 20 minuten) dan met schrijftherapie (gemiddeld 3 uur en 47 minuten). “Het allerbelangrijkst is dat de resultaten blijvend waren, zo wees de follow-upmeting na een jaar na behandeling uit”, aldus De Roos."

Volgens het artikel krijgt een deel van de kinderen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt en niet adequaat behandeld worden, later last van PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis). Want wanneer een kind (of volwassene) een heftige ervaring meemaakt (auto ongeluk, misbruik, geweld enz.) en deze gebeurtenis niet zelf kan verwerken, dan heeft het een trauma opgelopen. En wanneer deze trauma langere tijd onbehandeld blijft, ontwikkeld zich dus een PTSS.

Dit zijn 2 gevallen die niet 'met de tijd slijten'. Integendeel! Dit wordt met de tijd alleen erger en zal alleen maar problemen opleveren. Er kunnen zich zelfs nieuwe trauma's of angststoornissen opstapelen. En behalve de verloren jaren die men nooit meer terug zal krijgen, zal de behandeling wellicht daardoor ook langer duren en moeilijker verlopen.

Dus, als je zoon of dochter iets meegemaakt heeft, houd het in de gaten. Bagatelliseer het niet! Het kan zijn dat het in hun beleving iets mega groots is! Zeker wanneer ze het niet kunnen bevatten. En de eerste stap is om naar de huisarts te gaan. Die zal adviseren en eventueel doorverwijzen.

Laat het kind niet onnodig jarenlang lijden. Toon die liefde ook in daden!

Artikel: PTSS bij kinderen